נחיתה בשדה תימן

100.00 :מחיר

ציין את יום ושעת הנחיתה, סוג המטוס, שם הטייס, מספר הנוסעים וטלפון הטייס

סה"כ ההזמנה : 100.00
מקדמה לתשלום : 100.00
בחר כמות: